venerdì 4 ottobre 2013

ĐỔI MỚI CỦA srl TƯƠNG LAI: nhà phân phối các sản phẩm sáng tạo có xác nhậnCác "ĐỔI MỚI CỦA s.r.l TƯƠNG LAI" - Bao gồm các Salento - chuyên về phân phối các sản phẩm sáng tạo, khi được sử dụng đúng cách, có tác động tích cực đến chất lượng cuộc sống và ngân sách gia đình.
Xác định các sản phẩm, IOTF làm nghiên cứu không có giới hạn lãnh thổ, các nhà sản xuất đáng tin cậy nhất trên thế giới. Độ tin cậy được xác nhận qua sự kiểm tra của các công ty và phân tích cẩn thận các chứng chỉ chất lượng toàn cầu. Sau khi kiểm tra sơ bộ các nhà sản xuất, số tiền thu được IOTF, với các xét nghiệm cụ thể, đánh giá cuối cùng về chất lượng của sản phẩm ra thị trường. Chỉ sản phẩm mà vượt qua tất cả các bài kiểm tra được đánh dấu

IOTF

Các thuốc lá điện tử chỉ là người đầu tiên của việc phân phối sản phẩm. Trong khi đó, IOTF đã được phân tích khả năng tung ra những người khác, trong năm 2014, một sản phẩm sáng tạo hơn nữa khả năng thay thế, trong hoạt động không có chi phí, cung cấp năng lượng điện lên đến 3 KW.

Mua một sản phẩm với IOTF thương hiệu là một đảm bảo về chất lượng và độ tin cậy.
Các thương hiệu IOTF là một đảm bảo điều được sản xuất bởi nhà sản xuất tốt nhất trên thế giới.
Các sản phẩm thương hiệu IOTF, cũng như được chọn trong số những người sở hữu các chứng nhận EEC, được tiếp tục thử nghiệm bởi các cấu trúc thích hợp Salento.

Bạn muốn biết thêm?

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi 0833 772 497. Chúng ta có thể có được một công việc chất lượng cao.

Đây là trang web

Nessun commento:

Posta un commento